O mne

Som interným doktorandom na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, konkrétne na Katedre geografie a regionálneho rozvoja. Vedúcim mojej dizertačnej práce je prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Tému práce a moju vedecko-výskumnú orientáciu nájdete v sekcii Výskum. Popri vlastnom štúdiu a výskume je mojou úlohou aj výučba akademických predmetov.

Kontaktné údaje

martin.jedlak(at)smail.unipo.sk

martin.jedlak(at)gmail.com

miestnosť č. 232
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
ul. 17. novembra 1
081 16 Prešov

Konzultačné hodiny:

  • Utorok: 10:00 – 11:00
  • Štvrtok: 10:00 – 11:00